Voluntariat

Voluntariat

El funcionament de l’Associació Nou Horitzó és basa en l’aportació que fan els seus socis i sòcies de manera voluntària al projecte de l’entitat, comprometent-se amb les seves finalitats i participant activament per assolir-les. El voluntariat és, doncs, el pilar sobre el que s’assenta el nostre projecte, tant per al seu funcionament intern com per a la projecció de Nou Horitzó portes enfora.

En consonància, Nou Horitzó forma part i col·labora amb la Federació Catalana del Voluntariat Social (FCVS), una entitat que treballa per promoure el voluntariat social i reconèixer la seva importància com a xarxa transformadora, agent promotor de canvis socials i protagonista de l’acció entre els més desafavorits.

http://www.voluntaris.cat/