Raó

Nou Horitzó és una associació sense ànim de lucre formada per persones de totes les edats.

El nostre objectiu és:

  • Defensar els drets  de la gent gran
  • Vetllar pel seu benestar
  • Fomentar la solidaritat i la cohesió social
  • Promoure l’envelliment actiu

Per assolir aquests objectius:

  • Estudiem les necessitats de la gent gran del barri del Guinardó de Barcelona, planificar la seva solució en col·laboració amb els organismes oficials als quals segons la legislació vigent correspon intervenir en llur problemàtica
  • Iniciem promocions puntuals en favor de la gent gran
  • Promovem el diàleg entre generacions, facilitant la relació i posant en valor la contribució que la gent gran fa a la societat
  • Creem xarxes de treball, juntament amb altres entitats que tinguin com a missió afrontar i resoldre la problemàtica de la gent gran